Vennensleutel


Zwak gebufferd

Zwak gebufferd water is water met een buffercapaciteit van 200 tot 500 (soms tot 1000) micro-equivalent per liter. De pH ligt meestal tussen 5 en 7. Zwak gebufferde vennen ontvangen naast regenwater grondwater dat kalkhoudende bodemlagen heeft gepasseerd of een vrij lange weg door de ondergrond heeft afgelegd zodat het sterker gebufferd is dan het grondwater dat zeer zwak gebufferde vennen voedt. Vennen van het zwak gebufferde type liggen aan de randen van beek- en rivierdalen of in zandgebieden met kalkhoudende bodem in de ondergrond. De bodem heeft vaak een wat hogere concentratie aan voedingsstoffen dan in vennen van de andere twee typen. De beschikbaarheid van fosfaat blijft daarbij echter laag. Dat heeft te maken met het hoge ijzergehalte van het grondwater.

 

De zwak gebufferde vennen kunnen bijzonder rijk aan soorten en biotopen zijn, rijker dan zure vennen of zeer zwak gebufferde vennen. Vaak komen in zwak gebufferde vennen minder sterk gebufferde of zure uithoeken voor, waardoor naast de voor deze situatie kenmerkende soorten ook de soorten van zeer zwak gebufferde en/of zure vennen een plek kunnen vinden. In vergelijking met de zeer zwak gebufferde vennen is het aandeel venplanten uit de Atlantische regio veel groter. Karakteristieke, bijzondere planten van zacht water of zwakke buffering zijn: Gesteeld glaskroos (Elatine hexandra), Pilvaren (Pililaria globulifera), Kruipende moerasweegbree (Echinodorus repens), Stijve moerasweegbree (Echinodorus ranunculoides), Waterpostelein (Lythrum portula), Ondergedoken moerasscherm (Apium inundatum) en Moerassmele (Deschampsia setacea). In permanent waterhoudende plassen bovendien: Teer vederkruid (Echinodorus ranunculoides), Buigzaam glanswier (Nitella flexilis) en Breekbaar kransblad (Chara globularis). Op de oever groeien soms ook andere kritische soorten zoals Draadgentiaan (Cicendia filiformis) en Teer guichelheil (Anagallis tenella). Ook de watermacrofauna is zeer divers met veel soorten slakken, waterkevers, libellen, wantsen, kokerjuffers en dansmuggen. Ook herbergen deze vennen enkele karakteristieke en erg zeldzame soorten zoals de kokerjuffer Molanna albicans en de dansmug Cladotanytarsus pallidus.