Vennensleutel


CO2 rijk

In zwak gebufferd water (< 1 millimol bicarbonaat/liter) met gemiddeld door het jaar meer dan 0,1 millimol kooldioxide (CO2) komen meestal waterlaag vullende planten voor die een groot bladoppervlak hebben dat verdeeld is over de hele waterlaag (verticale groeistrategie). Zo kunnen zij maximaal CO2 uit het water opnemen. De waterbodem wordt door deze planten beschaduwd, waardoor er weinig groeimogelijkheden voor isoetide waterplanten zijn. Naarmate het water voedselrijker is, wordt de concurrentie om licht sterker en concentreren de bladeren zich in het bovenste deel van de waterlaag (horizontale groeistrategie).


De opvulling van de waterlaag met allerlei soorten bladeren is tevens een gevarieerd habitat voor allerlei dieren, en epigytische algen. Vennen met een waterlaag die rijk is aan CO2 bezitten vaak ook een soortenrijke macrofauna en een grote rijkdom aan sier-en kiezelwieren.

 

fig_A5-1.pngfig_A5-2_aanwijsputjun10.png


Figuur A: Poeltje met zwak gebufferd, CO2-rijk water op de Veluwe met Vlottende bies (Eleogiton fluitans, ondergedoken) en Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius, drijfbladeren). Foto: R. Bobbink.
Figuur B: De Aanwijsputten in West-Vlaanderen. In het zure, CO2-rijke water Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum) en Knolrus (Juncus bulbosus). Foto: E. Brouwer.