Vennensleutel


Vegetatiestructuren

Verschillende vegetatiestructuren kunnen het beeld in een ven bepalen. De amfibische zone wordt vaak gedomineerd door verschillende gemeenschappen van laag blijvende begroeiingen. Indien successie zijn gang kan gaan ontwikkelt zich struweel op de oevers. Laag in de amfibische zone tot in het open water komen onder speciale omstandigheden begroeiingen van de kenmerkende rozetvormende isoetiden tot ontwikkelingen. Terwijl deze isoetiden laag blijven en hooguit de onderwaterbodem bedekken, zijn er diverse andere soorten ondergedoken waterplanten in staat om de waterlaag met te vullen. Grote bladeren die op  het water drijven zijn van Nymphaeiden. Andere soorten die in de onderwaterbodem wortelen, maar waarvan de stengels en bloeiwijzen boven water uit steken worden helofyten genoemd. Drijftillen van veenmossen vormen een andere vegetatiestructuur die boven het wateroppervlak uit komt.

VI_03.png


    Figuur A: Schematische weergave van de belangrijkste vegetatiestructuren in vennen. Klik op de vegetatie voor meer informatie.

A27 2 Isoetiden en ranunculus


    Figuur B: Afwisseling van vegetatie met isoetiden (Stijve moerasweegbree, Baldellia ranunculoides) met waterlaag vullende plantensoorten (Fijne waterranonkel, Ranunculus aquatilis, en kransblad-soorten) in een kalkrijke duinplas bij Oostvoorne. Foto: E. Brouwer.