Vennensleutel


Water en bodem

Chemische en biologische condities en processen in het water en de bodem van vennen spelen een sleutelrol in de plant- en diersoorten die er kunnen voorkomen en de vegetatiestructuren die zich kunnen ontwikkelen.


In de waterlaag zijn vooral buffering, kooldioxide, sulfaat, nutriënten, doorzicht en zuurstof van belang. Indien binnen een ven grote verschillen zijn in de waterkwaliteit, kunnen zich soortenrijke gradiënten ontwikkelen. In de bodem zijn de redoxpotentiaal, doorworteling van de bodem, de verhouding tussen mineraal en organisch substraat productie en beschikbaar van methaan, zwavel, nutriënten, zuurstof en ijzer van belang.