Vennensleutel


Aantastingen

Duizenden vennen zijn in de loop van de tijd verdwenen als gevolg van ontginningen. Ook al liggen de overgebleven vennen veelal in natuurgebieden, de kwaliteit van de vennen wordt bedreigd door een aantal vormen van aantasting. De bekendste vormen van aantasting worden geschaard onder de verzameling van VER-factoren. Het betreft vermesting, verzuring en verdroging. Een andere bedreiging voor het functioneren van vennen is een stijging van de buffercapaciteit

 

Bovenstaande vormen van aantasting hebben van oudsher de aandacht van het programma O+BN. Recentelijk worden ook klimaatverandering en de toenemende dominantie van plaagsoorten als serieuze bedreigingen beschouwd.