Vennensleutel


Ontstaan en successie

Vennen en de levensgemeenschappen die daarin voorkomen zijn niet constant. Ze ontstaan als gevolg van natuurlijke en antropogene landschapsvormende processen, waarna zij langzaam begroeid raken. De natuurlijke ontwikkeling verloopt meestal langzaam en kan door menselijke activiteit verstoord raken. In dat geval is beheer en onderhoud nodig om de bijzondere levensgemeenschap te behouden.